Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Ondernemersnieuws: Extra ondersteunende maatregelen voor getroffen ondernemers

Het kabinet nam op dinsdag 7 april extra aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Hieronder een  samenvatting van de aanvullingen en nieuwe regelingen.

  • Aanvulling TOGS-regeling. Via de regeling TOGS kunnen specifieke groepen ondernemers sinds vrijdag 27 maart een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen voor de betaling van hun vaste lasten. Vanaf 15 april wordt deze regeling uitgebreid. Nu komen ook verschillende contactberoepen zoals tattooshops, kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen in aanmerking voor deze regeling.
  • Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups
  • Meer toegang tot financieringsmogelijkheden via de GO-regeling
  • Leverancierskrediet
  • Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Kijk voor meer informatie over deze en andere regelingen op Rijksoverheid.nl/coronavirus en www.medemblik.nl/coronamaatregelen. Ondernemers met vragen over regelingen kunnen terecht bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Zij zijn op bereikbaar via  www.kvk.nl/coronaloket en op werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur via 0800-2117

Komt u er niet uit? Of heeft u vragen over gemeentelijke regelingen en maatregelen? Neem dan contact op met het Ondernemersloket Corona van de gemeente. Op onze website doet u een terugbelverzoek, https://www.medemblik.nl/coronamaatregelen. Als u daar uw gegevens achterlaat, neemt iemand van het loket zo snel mogelijk contact met u op.
Vragen over coronagerelateerde onderwerpen worden met voorrang beantwoord…….LEES VERDER

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@pmmedemblik.nl