Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Gemeenten en bedrijfsleven jagen Westfriese economie aan

logo_westfriesland_gemeentenDe economie in Westfriesland trekt aan en de regionale samenwerking tussen gemeenten en bedrijfsleven is verbeterd. Dit blijkt uit een evaluatie van de in 2015 opgezette Regionaal Economische Agenda (REA). Ook de aanjaagfunctie van de REA is duidelijk merkbaar.

Dat de economie in Westfriesland aantrekt, blijkt uit een lagere werkloosheid (van 6.5% in 2014 naar 5.2% in 2016) en een relatief hoge arbeidsparticipatie (67.1% in 2016). Daarnaast steeg het aantal openstaande vacatures van 2.400 begin 2016 naar 6.300 in 2017. Ook werden in 2016 meer bedrijven opgericht dan opgeheven en gaven gemeenten meer bouwgrond uit. De uitgaven in de toeristische sector namen tussen 2012 en 2016 met 29 procent toe. Harry Nederpelt: “Het is prachtig om te zien dat het bedrijfsleven in Westfriesland goed weet te profiteren van de groeiende economie.”

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@pmmedemblik.nl