Duurzaam ondernemen:

'Samen groeien'

Economische monitor laat positief werkklimaat zien

Het gaat goed met de werkgelegenheid in de gemeente Medemblik. De afgelopen twee jaar is het aantal banen in onze gemeente met circa 4,8 procent gestegen. Ook het ondernemersklimaat is goed. Met een 6,5 wordt dit boven het gemiddelde van Noord-Holland en Nederland beoordeeld.

Kassenbedrijven in GrootslagDe cijfers zijn afkomstig uit de Economische Monitor 2016. De monitor wordt eens per twee jaar opgesteld en beschrijft de economische situatie van Medemblik in vergelijking met West-Friesland en Nederland. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde heeft Medemblik relatief weinig werklozen. Het landelijk gemiddelde is 7 procent, Medemblik komt uit op 4,8 procent. Ook ten opzichte van het werkloosheidspercentage in de Westfriese gemeenten scoort Medemblik positiever. In de regio geldt een percentage van 5,4 procent.

 

Ondernemers

Uit de monitor blijkt dat in Medemblik meer zzp-ers zijn dan gemiddeld in Nederland. Onze gemeente telt ongeveer 2600 actieve zzp-ers. Zij zijn vooral actief in de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening, De winkelleegstand ligt met 1,8 procent van het totale winkeloppervlak laag. In West-Friesland bedraagt de leegstand 5,9 en in Nederland 9,2 procent. Wethouder Harry Nederpelt; ”Positieve cijfers, dit komt absoluut ten goede aan de  leefbaarheid in onze kernen. Ik ben enorm trots op onze inwoners en bedrijven”. Benieuwd naar de hele Economische Monitor? Deze kunt u vinden op www.medemblik.nl> zoek op: cijfers en trends.

Contact

Bezoekadres Postadres Telefoon: 0229 - 210706
De Oude Veiling 4 Postbus 226 1620 AE Hoorn
1689 AA Zwaag 1620 AE Hoorn info@pmmedemblik.nl